Papa regelt


Nieuwsfeit Kinderbijslag

Parlementvoorzitter EU, Buzek, doet gezien de bevolkinsopbouw het voorstel: hoe meer kinderen in een gezin, hoe minder belasting te betalen. Vrouwen moeten kunnen werken en kinderen krijgen. Daarvoor is ook betere kinderopvang nodig. 8-3-2010

Kinderbijslag

Een baby in huis betekent extra kosten. De overheid betaalt mee aan deze kosten in de vorm van “kinderbijslag” en “kindertoeslag”. De Sociale Verzekeringsbank is de instantie die gemoeid is met deze financiële bijdragen.

Voorwaarden voor ontvangen van kinderbijslag

  • jouw kind(eren) zijn geen 18 jaar of ouder
  • jij woont of werkt in Nederland

De hoogte van de kinderbijslag dat aan jou wordt uitgekeerd, hangt af van waar jouw kind woont (thuis of elders); van de leeftijd en ook het aantal kinderen bepaalt hoeveel kinderbijslag je ontvangt.

De Sociale Verzekeringsbank bekijkt of je recht hebt op kinderbijslag en bepaalt hoe hoog dit bedrag zal zijn.


FAQ over kinderbijslag


Hoe kan ik kinderbijslag aanvragen ?

Wat is de hoogte van kinderbijslag 2010 ?

Hoeveel kinderbijslag per kind krijg je ?

Op welke datums is de uitkering van de kinderbijslag ?

Hoe moet ik kinderbijslag berekenen ?

 

Babynamen top 10


1.   Daan                  1.   Sophie
2.   Tim                     2.   Lieke
3.   Jayden               3.   Julia

De Nederlandse babynamen top 10 >

Zwanger rakenzwangerbevallenbabypapa regelt